Nieuws

Biogas omzetten naar aardgas

Inmiddels is de vergistingsinstallatie uitgebreid. Er is een silo bij geplaatst met een inhoud van 6000 m3 en een eigen invoerbunker. We produceren nu naast biogas als brandstof voor de gasmotoren, extra biogas. Dit biogas wordt door een speciaal aangelegde biogasverzamelleiding getransporteerd naar Attero te Wijster. Attero waardeert het ontvangen biogas op tot groen gas en dit wordt toegevoegd aan het aardgasnetwerk. Half augustus 2014 zijn we opgestart en inmiddels produceren we 500 m3 “groen gas” per uur.
4 maart 2015 is de biogasleiding officieel geopend.

Kijk voor meer informatie op
www.haffmans.nl
www.kuilmanbouw.nl
www.consentis.de
www.attero.nl