Kloosterman Biogas

Welkom op de website van Kloosterman Biogas.

Kloosterman Biogas in Nieuweroord produceert groene stroom en groen gas doormiddel van een biovergistingsinstallatie waarbij biomassa omgezet wordt in elektriciteit en groen gas. De biomassa bestaat voor de helft uit mais en de andere helft uit andere plantaardig stromingen, dit wordt vergist in 4 hoofdvergisters en 2 navergisters. De totale verblijftijd in de vergisters is 120 dagen, daarna wordt het digistaat overgepomd naar de eindoplslag (6000 m3) en vanuit hier kan het uitgereden worden op het land. De helft van het biogas dat ontstaat bij de vergisting dient als brandstof voor 2 Jenbacher motoren van 836 Kwh. De warmte die hierbij vrij komt wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van de silo's voor het vergistingsproces, de overige restwarmte gaat door een ORC en deze levert nog eens 160 Kwh extra vermogen. Totaal wordt er voor ongeveer 5000 huishoudens electriciteit geleverd.
De andere helft van het biogas gaat via een biogasverzamelleiding naar Attero in Wijster en wordt daar omgezet tot 4.000.000 m³ groen gas per jaar en ingevoed op het aardgasnetwerk.


Geschiedenis van Kloosterman Biogas

Kloosterman Biogas is van oorsprong een akkerbouwbedrijf dat zich voornamelijk bezig hield met de teelt van zetmeelaardappelen voor AVEBE, consumptieaardappelen, suikerbieten en later ook wortelen voor de verse markt.

Maar om de continuiteit van het bedrijf te behouden zijn we ons gaan richten op het produceren van groene energie en zijn we eind 2005 begonnen met de bouw van de biovergistingsinstallatie. In augustus 2006 zijn we opgestart en op 6 oktober van dat jaar was de officiele openening.


Klik hier voor een bedrijfsvideo